Hurry up to register for the best support

Contacts
Welcome to our website APP - PROJECT and CONSTRUCTION MANAGEMENT
BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV)

HUNG YEN, VIETNAM

 • Loại hình dự án:
  Giáo Dục
 • Dịch vụ cung cấp:
  QL Thiết Kế, QL Dự Án và QL Thi Công
 • Project Type:
  Education
 • Services Provided:
  DM, PM, CM, CS

BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM

APP rất vinh dự được chọn tham gia dự án xây dựng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nằm trong khu đô thị Ecopark ở Hưng Yên, Việt Nam. BUV Ecopark được trang bị cở sở vật chất hiện đại theo đúng tiêu chuẩn Anh Quốc.
APP is very honored to be selected to participate in the construction project of British University Vietnam (BUV) in Ecopark urban area in Hung Yen, Vietnam. BUV Ecopark is equipped with modern infrastructure in British standards.

THÔNG TIN CHUNG

 • Loại hình dự án: Khu Dân Cư và Giải Trí
 • Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án & QL Xây Dựng và Giám Sát Xây Dựng.
 • Project Type: Residential and Leisure
 • Services Provided: DM, PM, CM, CS
OUR Work

Explore Recent Projects

CREEK MARINA & RAFFLES HOTEL ARABIAN SEA, SOUTHERN ASIA

architeck-subscribe-image
Sign Up to Get Latest Updates
Hurry up to register for the best support