Hurry up to register for the best support

Contacts
Welcome to our website APP - PROJECT and CONSTRUCTION MANAGEMENT
CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY

HANOI, VIETNAM

 • Loại hình dự án:
  Phối hợp thuê nhà (Sức khỏe & Giải trí)
 • Dịch vụ cung cấp:
  QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng, Giám sát xây dựng
 • Project Type:
  Tenancy Coordination (Health & Recreation)
 • Services Provided:
  DM, PM, CM, CS, Tenancy Coordination.

CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY, HANOI, VIETNAM

Nhân sự và thành viên cao cấp của APP trước đây đã tham gia vào dự án cải tạo xây dựng và phối hợp cho thuê khu Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza tại Hà Nội, Việt Nam.

Asia Pacific Projects senior personnel and members were previously involved with the re-construction and renovations plus tenancy coordination to the Trang Tien Plaza Building in Hanoi, Vietnam.

THÔNG TIN CHUNG

 • Loại hình dự án: Phối hợp thuê nhà (Sức khỏe & Giải trí)
 • Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng, Giám sát xây dựng
 • Project Type: Tenancy Coordination (Health & Recreation)
 • Services Provided: DM, PM, CM, CS, Tenancy Coordination.
OUR Work

Explore Recent Projects

architeck-subscribe-image
Sign Up to Get Latest Updates
Hurry up to register for the best support