Hurry up to register for the best support

Contacts
Welcome to our website APP - PROJECT and CONSTRUCTION MANAGEMENT
NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA - BALI

 • Loại hình dự án:
  Khách Sạn và Giải Trí.
 • Dịch vụ cung cấp:
  Quản Lý Thiết Kế, Quản Lý Dự Án & Quản Lý Xây Dựng
 • Project Type:
  Hospitality and Leisure.
 • Services Provided:
  DM, PM, CM

NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA - BALI

Đây là dự án nâng cấp lên chất lượng cao cho tổ hợp 388 phòng và spa để phù hợp với thiết kế đương đại mới, bảo tồn “văn hóa Bali”. Dự án có rất nhiều thách thức vì được
thực hiện trong một khu nghỉ dưỡng đang hoạt động.

This was a fast-tracked, high-quality refurbishment of 388 keys and spa, to align with a new contemprorary design, but preserving the “Balinese gene”. It was very challenging asit was carried out in an operational resort.

Information

 • Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải Trí.
 • Dịch vụ cung cấp: Quản Lý Thiết Kế, Quản Lý Dự Án & Quản Lý Xây Dựng
 • Project Type: Hospitality and Leisure.
 • Services Provided:DM, PM, CM
architeck-subscribe-image
Sign Up to Get Latest Updates
Hurry up to register for the best support