Hurry up to register for the best support

Contacts
Welcome to our website APP - PROJECT and CONSTRUCTION MANAGEMENT
THE HOLIDAY INN HO TRAM - HO TRAM STRIP

BA RIA VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM

 • Loại hình dự án:
  Khách sạn và Giải Trí.
 • Dịch vụ cung cấp:
  QL thiết kế và QL dự án & xây dựng cộng với Giám sát xây dựng
 • Project Type:
  Hospitality and Leisure.
 • Services Provided:
  DM, PM, CM, CS

THE HOLIDAY INN HO TRAM - HO TRAM STRIP

Dự án bao gồm một tòa khách sạn và một khu vui chơi giải trí bên ngoài. APP đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ DM, PM, CM, Giám sát xây dựng cho việc xây dựng tòa tháp và tất cả cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan. 

The project consists of the second hotel tower, the associated external entertainment areas, and theme park. Asia Pacific Projects is providing full DM, PM, CM plus Construction Supervision services for the construction of the tower and all related infrastructure and services.

INFORMATION

 • Loại hình dự án: Khách sạn và Giải Trí.
 • Dịch vụ cung cấp:QL thiết kế và QL dự án & xây dựng cộng với Giám sát xây dựng
 • Project Type: Hospitality & Leisure.
 • Services Provided: Planning, DM, PM, CM, CS

PROJECT IMAGE

architeck-subscribe-image
Sign Up to Get Latest Updates
Hurry up to register for the best support