SPAIN PROJECT

SPAIN PROJECT Loại hình dự án: Công nghiệp Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án và QL thi công Project Type: Industrial Services Provided: DM, PM, CM SPAIN PROJECT Nhân sự APP đã tham gia quản lý xây dựng dự án Công ty Emerrgent Bình Dương 2 tại thành phố Dĩ An, Bình […]