HCL TECHNOLOGY PROJECT HANOI

HCL TECHNOLOGY PROJECT HANOI Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án và QL Thi công Project Type: Office Building Services Provided: DM, PM, CM, CS HCL TECHNOLOGY PROJECT HANOI Các nhân sự và thành viên cấp cao của APP rất vinh dự được chọn […]