VECTOR ARENA – AUCKLAND, NEW ZEALAND

VECTOR ARENA AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Thể thao + Giải trí Dịch vụ cung cấp: Cố Vấn Project Type: Sport + Recreation Services Provided: Advisor VECTOR ARENA – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nhân sự và thành viên cao cấp của APP trước đây đã tham gia quản lý nhóm “Thiết kế & Xây […]