SIX SENSES RESORT & SPA – CON DAO ISLAND, VIETNAM

SIX SENSES RESORT & SPA CON DAO ISLAND, VIETNAM​ Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải trí Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Đấu Thầu, Tư Vấn Chi Phí, QL Dự Án & Xây Dựng Project Type: Hospitality & Leisure Services Provided: DM, Procurement Management, Cost Consulting, PM, CM, CS SIX SENSES […]

SANCTUARY HO TRAM

SANCTUARY HO TRAM BA RIA VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM Loại hình dự án Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư. Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential. Services Provided: Planning, DM, […]