SAIGON PEARL – HO CHI MINH CITY, VIETNAM

SAIGON PEARL HO CHI MINH CITY, VIETNAM Loại hình dự án: Căn Hộ và Thương Mại Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án, QL Xây Dựng và Giám Sát Xây Dựng Project Type: Residential and Retail Services Provided: Design Management, Project & Construction Management, Construction SAIGON PEARL – HO CHI MINH CITY, […]

OLIVER’S WHARF – LONDON, UNITED KINGDOMT

OLIVER’S WHARF LONDON, UNITED KINGDOMT Loại hình dự án: Căn Hộ và Bán Lẻ Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án Project Type: Residential and Retail Services Provided: DM, PM OLIVER’S WHARF – LONDON, UNITED KINGDOMT Nhà Kho Trà được xếp hạng di sản này là một trong những nhà kho cũ […]