SAIGON PEARL – HO CHI MINH CITY, VIETNAM

SAIGON PEARL HO CHI MINH CITY, VIETNAM Loại hình dự án: Căn Hộ và Thương Mại Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án, QL Xây Dựng và Giám Sát Xây Dựng Project Type: Residential and Retail Services Provided: Design Management, Project & Construction Management, Construction SAIGON PEARL – HO CHI MINH CITY, […]

OLIVER’S WHARF – LONDON, UNITED KINGDOMT

OLIVER’S WHARF LONDON, UNITED KINGDOMT Loại hình dự án: Căn Hộ và Bán Lẻ Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án Project Type: Residential and Retail Services Provided: DM, PM OLIVER’S WHARF – LONDON, UNITED KINGDOMT Nhà Kho Trà được xếp hạng di sản này là một trong những nhà kho cũ […]

SIX SENSES RESORT & SPA – CON DAO ISLAND, VIETNAM

SIX SENSES RESORT & SPA CON DAO ISLAND, VIETNAM​ Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải trí Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Đấu Thầu, Tư Vấn Chi Phí, QL Dự Án & Xây Dựng Project Type: Hospitality & Leisure Services Provided: DM, Procurement Management, Cost Consulting, PM, CM, CS SIX SENSES […]

SANCTUARY HO TRAM

SANCTUARY HO TRAM BA RIA VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM Loại hình dự án Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư. Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential. Services Provided: Planning, DM, […]

LE MÉRIDIEN SAIGON

LE MÉRIDIEN SAIGON Loại hình dự án: Khách sạn và Giải trí cộng với Khu dân cư. Dịch vụ cung cấp: Lập kế hoạch, QL Thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential. Services Provided: Planning, DM, PM, CM, CS LE MÉRIDIEN SAIGON […]

Marriot Hội An
MARRITOT HOI AN

MARRITON HOI AN Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư. Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential Services Provided: Planning, DM, PM, CM MARRITOT HOI AN Marriott Hội An là resort […]

Fusion Ho Tram
FUSION HO TRAM

Fushion Ho Tram BA RIA VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM Loại hình dự án Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential Services Provided: Planning, DM, […]

THE HOLIDAY INN HO TRAM – HO TRAM STRIP

THE HOLIDAY INN HO TRAM – HO TRAM STRIP BA RIA VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM Loại hình dự án: Khách sạn và Giải Trí. Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế và QL dự án & xây dựng cộng với Giám sát xây dựng Project Type: Hospitality and Leisure. Services Provided: DM, PM, CM, CS […]

LE MÉRIDIEN SAIGON

LE MÉRIDIEN SAIGON Loại hình dự án: Khách sạn và Giải trí cộng với Khu dân cư. Dịch vụ cung cấp: Lập kế hoạch, QL Thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential. Services Provided: Planning, DM, PM, CM, CS LE MÉRIDIEN SAIGON […]

HIIVE 1 – FUSION HOTEL GROUP – BINH DUONG, VIETNAM

HIIVE 1 – FUSION HOTEL GROUP BINH DUONG, VIETNAM Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư. Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential Services Provided: Planning, DM, […]