BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM

BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM Loại hình dự án: Giáo Dục Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án và QL Thi Công Project Type: Education Services Provided: DM, PM, CM, CS BRITISH UNIVERSITY VIETNAM (BUV) HUNG YEN, VIETNAM APP rất vinh dự được chọn tham gia dự án xây dựng […]

VECTOR ARENA – AUCKLAND, NEW ZEALAND

VECTOR ARENA AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Thể thao + Giải trí Dịch vụ cung cấp: Cố Vấn Project Type: Sport + Recreation Services Provided: Advisor VECTOR ARENA – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nhân sự và thành viên cao cấp của APP trước đây đã tham gia quản lý nhóm “Thiết kế & Xây […]

SPAIN PROJECT

SPAIN PROJECT Loại hình dự án: Công nghiệp Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án và QL thi công Project Type: Industrial Services Provided: DM, PM, CM SPAIN PROJECT Nhân sự APP đã tham gia quản lý xây dựng dự án Công ty Emerrgent Bình Dương 2 tại thành phố Dĩ An, Bình […]

HCL TECHNOLOGY PROJECT HANOI

HCL TECHNOLOGY PROJECT HANOI Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án và QL Thi công Project Type: Office Building Services Provided: DM, PM, CM, CS HCL TECHNOLOGY PROJECT HANOI Các nhân sự và thành viên cấp cao của APP rất vinh dự được chọn […]

SONADEZI OFFICE TOWER – BIEN HOA, VIETNAM

SONADEZI OFFICE TOWER BIEN HOA, VIETNAM Loại hình dự án: Bán lẻ và Bãi đậu xe. Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án & xây dựng. Project Type: Retail and Car Park Services Provided: DM, PM, CM SONADEZI OFFICE TOWER – BIEN HOA, VIETNAM Tòa nhà văn phòng hạng A Sonadezi tại […]

BOTANY TOWN RETAIL + SHOPPING CENTRE AUCKLAND NEW ZEALAND

BOTANY TOWN RETAIL + SHOPPING CENTRE AUCKLAND NEW ZEALAND Loại hình dự án: Bán lẻ (Phát triển Trung tâm Mua sắm Khu vực) Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng và Giám sát xây dựng. Project Type: Retail (Regional Shopping Centre Development) Services Provided: DM, PM, CM, CS BOTANY […]

INTERNATIONAL CENTRE – HANOI, VIETNAM

INTERNATIONAL CENTRE HANOI, VIETNAM Loại hình dự án: Bán lẻ và Bãi đậu xe Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án & xây dựng. Project Type: Retail and Car Park. Services Provided: DM, PM, CM INTERNATIONAL CENTRE – HANOI, VIETNAM APP được chọn quản lý và giám sát dự án nâng cấp […]

CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY, HANOI, VIETNAM

CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY HANOI, VIETNAM Loại hình dự án: Phối hợp thuê nhà (Sức khỏe & Giải trí) Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng, Giám sát xây dựng Project Type: Tenancy Coordination (Health & Recreation) Services Provided: DM, PM, CM, CS, Tenancy Coordination. CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY, […]

EASTSIDE CAR PARK – AUCKLAND, NEW ZEALAND

EASTSIDE CAR PARK AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Bán lẻ Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án & xây dựng, Giám sát xây dựng; Điều phối việc thuê Project Type: Hospitality and Leisure Services Provided: DM, PM, CM EASTSIDE CAR PARK – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nổi bật bởi vẻ ngoài […]