Hurry up to register for the best support

Contacts
Welcome to our website APP - PROJECT and CONSTRUCTION MANAGEMENT
BOTANY TOWN RETAIL + SHOPPING CENTRE

AUCKLAND NEW ZEALAND

 • Loại hình dự án:
  Bán lẻ (Phát triển Trung tâm Mua sắm Khu vực)
 • Dịch vụ cung cấp:
  QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng và Giám sát xây dựng.
 • Project Type:
  Retail (Regional Shopping Centre Development)
 • Services Provided:
  DM, PM, CM, CS

BOTANY TOWN RETAIL + SHOPPING CENTRE AUCKLAND NEW ZEALAND

Nhân sự và thành viên cao cấp của APP trước đây đã tham gia vào dự án xây dựng Trung tâm Mua sắm và Bán lẻ Botany Town trên diện tích 200.000 m2 tại Auckland, New Zealand. Dự án đã hoàn thành và đi vào sử dụng.
APP senior personnel and members were previously involved with the works and the delivery of the Botany Town Retail and Shopping Centre which consisted of 200,000 m2 of site works in Auckland, New Zealand.

THÔNG TIN CHUNG

 • Loại hình dự án: Bán lẻ (Phát triển Trung tâm Mua sắm Khu vực)
 • Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng và Giám sát xây dựng.
 • Project Type: Retail (Regional Shopping Centre Development)
 • Services Provided: DM, PM, CM, CS
OUR Work

Explore Recent Projects

architeck-subscribe-image
Sign Up to Get Latest Updates
Hurry up to register for the best support