SONADEZI OFFICE TOWER – BIEN HOA, VIETNAM

SONADEZI OFFICE TOWER BIEN HOA, VIETNAM Loại hình dự án: Bán lẻ và Bãi đậu xe. Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án & xây dựng. Project Type: Retail and Car Park Services Provided: DM, PM, CM SONADEZI OFFICE TOWER – BIEN HOA, VIETNAM Tòa nhà văn phòng hạng A Sonadezi tại […]

BOTANY TOWN RETAIL + SHOPPING CENTRE AUCKLAND NEW ZEALAND

BOTANY TOWN RETAIL + SHOPPING CENTRE AUCKLAND NEW ZEALAND Loại hình dự án: Bán lẻ (Phát triển Trung tâm Mua sắm Khu vực) Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng và Giám sát xây dựng. Project Type: Retail (Regional Shopping Centre Development) Services Provided: DM, PM, CM, CS BOTANY […]

INTERNATIONAL CENTRE – HANOI, VIETNAM

INTERNATIONAL CENTRE HANOI, VIETNAM Loại hình dự án: Bán lẻ và Bãi đậu xe Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án & xây dựng. Project Type: Retail and Car Park. Services Provided: DM, PM, CM INTERNATIONAL CENTRE – HANOI, VIETNAM APP được chọn quản lý và giám sát dự án nâng cấp […]

CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY, HANOI, VIETNAM

CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY HANOI, VIETNAM Loại hình dự án: Phối hợp thuê nhà (Sức khỏe & Giải trí) Dịch vụ cung cấp: QL Thiết kế, QL Dự án & xây dựng, Giám sát xây dựng Project Type: Tenancy Coordination (Health & Recreation) Services Provided: DM, PM, CM, CS, Tenancy Coordination. CALIFORNIA CENTURYON ROYAL CITY, […]

EASTSIDE CAR PARK – AUCKLAND, NEW ZEALAND

EASTSIDE CAR PARK AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Bán lẻ Dịch vụ cung cấp: QL thiết kế, QL dự án & xây dựng, Giám sát xây dựng; Điều phối việc thuê Project Type: Hospitality and Leisure Services Provided: DM, PM, CM EASTSIDE CAR PARK – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nổi bật bởi vẻ ngoài […]

TRANG TIEN PLAZA – HANOI, VIETNAM

TRANG TIEN PLAZA HANOI, VIETNAM Loại hình dự án: Thương Mại. Dịch vụ cung cấp: Trang trí bên ngoài và bên trong – Thiết kế, Mua Sắm, Cung Cấp và Lắp Đặt. Project Type: Commercial. Services Provided: Exterior and Interior Fit Out – Design, Procurement, Supply and Installation. TRANG TIEN PLAZA – HANOI, VIETNAM Nhân […]

AECOM HOUSE – AUCKLAND, NEW ZEALAND

AECOM HOUSE AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Căn Hộ và Bán Lẻ Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án & Xây Dựng Project Type: Residential and Retail Services Provided: DM, PM, CM AECOM HOUSE – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nhân sự và thành viên cấp cao của APP trước đây đã […]

QUBA APARTMENTS – AUCKLAND, NEW ZEALAND

QUBA APARTMENTS AUCKLAND, NEW ZEALAND Loại hình dự án: Căn Hộ và Bán Lẻ Dịch vụ cung cấp: QL Thiết Kế, QL Dự Án & Xây Dựng Project Type: Residential and Retail Services Provided: DM, PM, CM QUBA APARTMENTS – AUCKLAND, NEW ZEALAND Nhân sự và thành viên cấp cao của APP trước đây đã […]

HIIVE 1 – FUSION HOTEL GROUP – BINH DUONG, VIETNAM

HIIVE 1 – FUSION HOTEL GROUP BINH DUONG, VIETNAM Loại hình dự án: Khách Sạn và Giải Trí cộng với Khu Dân Cư. Dịch vụ cung cấp: Lập Kế hoạch, QL thiết kế và QL Dự án & Xây dựng, Giám sát Xây dựng Project Type: Hospitality & Leisure, including Residential Services Provided: Planning, DM, […]